Assaki Maacsent Qafar Rakaakayak Magaala Daddos Kee Xisnê Biiro Baaxo ikoytiini Maysaqarrah Taama Tu-Xiiqih Assam duddah tan Qasriino

Assaki Maacsent Qafar Rakaakayak Magaala Daddos Kee Xisnê Biiro Baaxo ikoytiini Maysaqarrah Taama Tu-Xiiqih Assam duddah tan Qasriino 1 Baxsa le GPS, Kallah Kaddu 1 Rakiibo(Base kee 2 Rover Dudda le Akseserittee kee 8 takke  
12hayto Hora 1Tablet Kee 8 Takee Gb Dell Kompiiteritte Ittat Limol 2,300,000 Birrh Daga takke Uwwayti Qoko Qafar Rakaakayak Magaala Daddoo Kee Xisne Biirok Naharsi  Saqalah yan injeener Acmad Nuur Salim gabak Semera-logiya Magaalah Xiinissoh Saqalh yan Gifta Qabdu Muusah Tabsanamih taama Tekke