Sanat 2018 liggidah Samarâ Magaalal Gexsitu waytah tan Magaalol Forumuk Yaakume Bicih Tamoomih Afkanl Yeysebexen

Asaakih maacsenta
Qafar Rakaakih Doolatak Magaala Daddos Kee Xisne Biirok Naharsi Saqlah yan Massakaxxale injeener Acmad Nuur Salimil
Samara-Logyi Magaala Xiinissok Nharsie  Saqalah yan Gifta Qabdu Muusa kee kalah yan Wagiita Dagorti Kee Miraaciinu luk gacak 
Sanat 2018 liggidah Samarâ Magaalal Gexsitu waytah tan Magaalol Forumuk Yaakume Bicih Tamoomih Qokol Abtuh Fedeeralak Magaala Daddos Kee Rakiibô Malaakak Qokolh Yeemeteh Yan Buttâ luk ilaa Sanat 2018 Liggidih Fan Takku Waytah Tan Lafa le Taamoomih ikraaro Sittalih Agaradaanam kee, Samara kee logyi fanal tan booxal magaalol forumuh Ekzibishiin elle gexsituwa Arac Dooraanam(Site Selection) Abanamih taama tekke.
tohuk gamadal Fooca fan Taku waytah Tan  tamoomil yaakumik Ciggiilil elle gexsittu Waytaamal Afkanl Yeysebexen.