'''Wasaakat soolay! Qaxti Maqaane nibdo taallay"'Abqaala Magaalah Ayyunti


'''Wasaakat soolay! Qaxti Maqaane nibdo taallay"'
intah tan itrol Qafar Rakaakayak Magaala Daddos Kee Xisne Biirok Kee Qafar Rakaakyak Magaalol Pilaan institutukFayyale Miraaciini Miraacisa (Supervision)
Ergay, Abqaala Magaalah Xiinisook Miraacini Kee
Abqaala Magaalah Ayyunti elle Angaluk Abqaala Magaalak giti Fan Kee giti Qaxai Fanal Sayytuunane gaadu kee Naadafata Taama Abak Maacisen.