Assaki Macsenta Qafar Rakaakayak Magaala Daddos Kee Xisnê Biioy Awaki Udddurul Yinh Yani Waktih Caalata Wakssisak abaen Walal

Assaki Macsenta Qafar Rakaakayak Magaala Daddos Kee Xisnê Biioy Awaki Udddurul Yinh Yani Waktih Caalata Wakssisak Walal Abak yanih yan Taqabi  Sabab Abak  Biirok Fayyale Miraacinuk 100% Miraacini Makaado Adoytitik 50% Biiro Taamaabenitk 20% Alsi Qasbik Qokol Aboonuh inki xongolol faatacisen.