Qafar Rakaakayak Magaalâ Daddos Kee Xisnê Biirolih Settalih Cattimak Magaala Miraaciinu kee taama gino Waksiisak 3Ayroorah fan Gexsetwah yan Aydakaakan gudgud Qimbisen.

Assaki Maacsenta 
Qafar Rakaakayak Miraacini Akkaxaam Kee
Qafar Rakaakayak Magaalâ Daddos Kee Xisnê Biirolih Settalih Cattimak Magaala Miraaciinu kee taama gino Waksiisak 3Ayroorah fan Gexsetwah yan Aydakaakan gudgud Qimbisen.
 

Tama gudgudlul Qafar Rakaakayak Magaala Daddos Kee Xisne Biiroy, Rakaakayak Miraacini Akkaxaami Fayyalee Miraacinuy, 8 Magaala Xiinisoosa Miraacinuy Kallaitio Buxaxi Miraacinuy, Mihraatleela Kee Wagiitah tan Dogorti Elle geytimak Aydaakakanih gudgud Meqeh tan gurral Amcawwuk Geytima.