Assaki Macsenta Qafar Rakaakayak Magaala Daddos Kee Xisne Biiro Kee Samara-Logyak Magaala Ayfafih K/Buxa Nummak tan Qadaaga Cubbusooh (Real Paroparti Tax) Kuktai Magaalal Digoysak

Assaki Macsenta Qafar Rakaakayak Magaala Daddos Kee Xisne Biiro Kee  Samara-Logyak Magaala Ayfafih K/Buxa  Nummak tan Qadaaga Cubbusooh (Real Paroparti Tax) Kuktai Magaalal Digoysak Abbinosnuh yaakume bicaay Abbinos Fanah elle Culanini Taadderal Settaluk Taamitonu ittingeyl elle madden Sanadal Feerá Wara Daffysaanamih Taamâ Gexsen.