Qafar Rakaakayih Doolatak Magaalâ Daddos Kee Xisnê Biirok Miraacini Makado Addoytit Kee inkh Tan Taama^abenet "Saytunuy

Qafar Rakaakayih Doolatak Magaalâ Daddos Kee Xisnê Biirok Miraacini Makado Addoytit Kee inkh Tan Taama^abenet "Saytunuy, Qax-Meqeh Tan Magaalol yaamateh yan Horàh Nagrisnay" intah tan itrol Ayyaamal inki Adda Axcih kulli kamiisih Ayrol Gexsitah Tan Saytunaane Gaadu Biirôk gasoh Adda kee Dariifa Nadaafata Kee Saytunane Taamâ Abak Maacisen.