News

Recent News

rover
Xaagu 04 Jun 2024

Qafar Rakaakayak Magaalâ Daddos Kee Xis

Assaki Maacsenta 
Qafar Rakaakayak Miraacini Akkaxaam Kee

rover
Xaagu 20 May 2024

Sanat 2018 liggidah Samarâ Magaalal Gex

Asaakih maacsenta
Qafar Rakaakih Doolatak Magaala Daddos Kee Xisne Bii

rover
Xaagu 20 May 2024

2017 Liggidih Ikraaroh Bicak Ugtuma Takk

Assaki MaacsentalQafar Agatih Rakaakayih Doolatak Magaalâ Daddos Ke Xis

rover
Xaagu 20 May 2024

'''Wasaakat soolay! Qaxti Maqaane nibdo


'''Wasaakat soolay! Qaxti Maqaane nibdo taallay"'

rover
Xaagu 20 May 2024

2017 Liggidih ikraarot gulgulussoh cato


Laqeen Alsak- 9/9/2016i.L.L
Qafar Rakaakaih Doolatak Magaala D

rover
Xaagu 20 May 2024

Sanat  2016 Miizaaniyyatih ikraarok 9 A


Assakì Macsenta Qafar Rakaakayak Magaala Daddos Kee Xisne Biir

rover
Xaagu 13 May 2024

 

እንደሚታወቀው የክልሉ መንግስት ከፍ

rover
Xaagu 01 May 2024

Magaala Daddos Kee Qarwa Lowsiisy (Soft


Fedeeralak Magaala Daddos kee Rakiibò Malaakay,  Rakaakay

rover
Xaagu 30 Apr 2024

"ጽዱ ጎዳና -ኑሮ በጤና"
ጠቅላይ ሚንስ

rover
Xaagu 30 Apr 2024

Qafar Rakaakayih Doolatak Magaala Daddos


Asaaki Macssenta
Qafar Rakaakayih Doolatak Magaala Daddos Kee

rover
Xaagu 30 Apr 2024

Leedâ Missoynah Ku/Buxah Tan Xisnek Abi


Asaakih macsenta Magaalâ Daddos Kee Xisnê Biirok Nharsi S

rover
Xaagu 30 Apr 2024

injineer Acmad Nuur Saalim kee Gabbi Ras


Asaakih macsenta Ayrok 
Magaalâ Daddos Kee Xisn&eci